L’envole

L’envole – poeme de Grażyna Wojcieszko
scenario, direction et musique Maja Koman
traduction de polonais Alain Van Crugten
lecture Staphane Excofier
choreographie et danse Małgorzata Mielech
grand-mere Marianna Zwierzchowska
photo Adam Łapiński (CVK studio)
asistant photo Marcin Śmigielski
montage Maja Koman, Norbert Koman
remerciements
Szkoła Baletowa imienia Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu