Wieczór poezji w SPRPUE

Na zaproszenie
Ambasadora,
Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej
Marka Prawdy wraz z Małżonką

Wieczór Poezji
Grażyny Wojcieszko

organizacja :
Urszula Drożdż
i
Iwona Wojtczak

wiersze czytane przez :

Anna Romantowska
aktorka

Grażyna Wojcieszko
poetka

Alain van Crugten
belgijski pisarz, historyk literatury
profesor literatury porównawczej i literatur słowiańskich
w Université Libre de Bruxelles
reżyser teatralny, tłumacz literatury polskiej

Tadeusz Zwiefka
dziennikarz, miłośnik kultury
poseł do Parlamentu Europejskiego

muzyczne wprowadzenie
tło i nastroje na elektronicznych skrzypcach :

Adam Prucnal
muzyk, kompozytor oraz producent muzyczny

* *
Piątek 8 marca 2013 r.

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy UE
rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles