Ett hus i staden

mitt i varje våning

växer ett träd, du bjuder mig hit med ett leende

– var så god och plocka

du försäkrar att frukten är till för alla men det är bara en artighetsfras

jag borde ha gissat att du hade pinkat i vartenda hörn

nu vrider jag mig i smärtor medan du belåtet ser på

du skulle vilja förklara dig som segrarinna men du avvaktar ifall jag reser mig

Översatt från polska av Jurek Hirschberg