Damen och jag

två hemlösa

två duvor

ett vilset barn

och en dikt

och så detta regn

regnet har tagit alla platser i publiken

Översatt från polska av Jurek Hirschberg